Γιατί να μας επιλέξετε

 • Η MINIWEB - Internet Services βασίζεται σε νόμιμο, αυθεντικό λογισμικό ανοιχτού κώδικα ( προσαρμόσιμο στις ανάγκες του κάθε πελάτη )
 • Διαθέτουμε έμπειρο και σύγχρονο τμήμα service για κάθε πρόβλημα που αφορά τον υπολογιστή σας, την δικτύωσή του και την σύνδεσή του με οποιαδήποτε περιφερειακή συσκευή, και το internet.
 • Γνωρίζουμε κώδικα.
 • Γνωρίζουμε περί γραφικών στο διαδίκτυο.Έχουμε αισθητική και είμαστε ευρυματικοί.
 • Είμαστε τίμιοι.
 • Είμαστε ειλικρινείς.
 • Παρακουλουθούμε στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις.
 • Υπεύθυνα αναλαμβάνουμε την βελτίωση/προώθηση της ιστοσελίδας σας, μέχρι την επίτευξη του εμπορικού της στόχου.
 • Παρέχουμε την απαραίτητη εκπαίδευση για την ορθή λειτουργία του site σας.
 • Παρέχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα.
 • Η MINIWEB συντηρεί και αναβαθμίζει τα συστήματά της με γνώμονα την ασφάλεια και την αποδοτικότητα για τον φίλο πελάτη.