Γιατί να μας επιλέξετε

  • Η MINIWEB - Internet Services βασίζεται σε νόμιμο, αυθεντικό λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
  • Διαθέτουμε έμπειρο και σύγχρονο τμήμα service για κάθε πρόβλημα που αφορά τον υπολογιστή σας, την δικτύωσή του και την σύνδεσή του με οποιαδήποτε περιφερειακή συσκευή, και το internet.
  • Γνωρίζουμε κώδικα.
  • Γνωρίζουμε περί γραφικών στο διαδίκτυο.Έχουμε αισθητική και είμαστε ευρυματικοί.
  • Είμαστε τίμιοι και ειλικρινείς.
  • Παρακουλουθούμε στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις.
  • Αναλαμβάνουμε αποτελεσματικά την βελτίωση επισκεψιμότητας του ιστοχώρου σας.
  • Παρέχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα.
  • Η MINIWEB συντηρεί και αναβαθμίζει τα συστήματά της με γνώμονα την ασφάλεια και την αποδοτικότητα για τον φίλο πελάτη.