Εισαγωγικά

Share it on Facebook

Τί είναι ένα domain name;

To domain name είναι μια μοναδική λέξη ή όνομα που αντιστοιχεί σε μια μοναδική ιστοσελίδα.Η λέξη ή όνομα μπορεί να αποτελείται από τους χαρακτήρες a-z, α-ω, Α-Ζ, Α-Ω, 0-9 και τον χαρακτήρα - .Η λέξη ή το όνομα προσδιορίζεται περαιτέρω από μία κατάληξη (Top Level Domain) που χαρακτηρίζει την γεωγραφική περιοχή στην οποία αντιστοιχεί το domain name. Έτσι, για τον χώρο ονομάτων με κατάληξη [.gr],(greece) που αντιστοιχούν στον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας ένα domain name θα έχει την μορφή onoma.gr.

Τί domain name να επιλέξω;

Το πρώτο βήμα για την κατασκευή ενός δικτυακού τόπου είναι η επιλογή του domain name. Στην αρχική σελίδα σας δίνεται η δυνατότητα, ελέγχου διαθεσιμότητας του ονόματος που έχετε επιλέξει και στην συνέχεια υποβολής αίτησης καταχώρησης του, με ή χωρίς, πακέτο φιλοξενίας. Σε λίγες μέρες σας αποστέλλεται η έγκριση καταχώρησης από την ΕΕΤΤ και σχετική βεβαίωση καταχώρησης .

Ένα domain name το οποίο δεν χρειάζεται διευκρίνιση, και έχει εννοιολογική σχέση με το περιεχόμενο του site αποτελεί μια καλή επιλογή.

Σε περίπτωση που το domain name που επιλέξατε είναι ήδη κατοχυρωμένο, σας δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για την μεταβίβασή του σε εσάς.

Μα, τί την θέλω την Ιστοσελίδα;

Με την Ιστοσελίδα μπορεί κάποιος να αποκτήσει παρουσία στο παγκόσμιο δίκτυο, το Internet, 24 ώρες την μέρα, 365 μέρες τον χρόνο . Αποτελεί ένας ισχυρός τρόπος διαφήμισης και ένα πανίσχυρο επιχειρηματικό εργαλείο με μετρήσιμα αποτελέσματα..

Η παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρέσιων που παρέχει, συμβάλλει τόσο στην ικανοποίηση αγοραστικών αναγκών είτε σε επίπεδο καταναλωτή (B2C), είτε σε επίπεδο επιχείρησης ή οργανισμού (B2B), όσο και στην δημιουργία νέων πελατών

Η δυναμική της σε θέματα Τουρισμού την καθιστά απαραίτητη σε ξενοδοχεία, tour operators και ταξιδιωτικά γραφεία.

Στατική ή δυναμική κατασκευή ;

Το βασικό ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσετε προτού δημιουργήσετε το δικτυακό σας τόπο δεν είναι άλλο από το πώς θα δομηθεί: με στατικές ή δυναμικές σελίδες.

Πολλές φορές, οι υποψήφιοι ιδιοκτήτες ιστοσελίδων δυσκολεύονται να αποφασίσουν τι "χρειάζεται" προκειμένου να δημιουργήσουν ένα εύκολα πλοηγήσιμο website, το οποίο θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους επισκέπτες του. Προτού λάβετε λοιπόν οποιαδήποτε απόφαση, σκεφθείτε σοβαρά τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η κάθε λύση.

Στην απάντηση μπορείτε να βοηθηθείται, αν λάβετε υπόψη έναν απλό κανόνα που ισχύει σχεδόν πάντοτε: Απλό και μικρό site = Στατικό, Πολλές σελίδες = Δυναμικό.

Αν δηλαδή ο δικτυακός τόπος σας θα αποτελείται από λίγες σελίδες, οι οποίες δεν χρήζουν συχνής ανανέωσης, τότε δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσετε δυναμικές σελίδες. Αντίθετα, εάν το site θα λειτουργεί ως online κατάστημα ή ενημερωτική πύλη , που θα χρειάζεται προσθήκες ή μετατροπές τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, προτιμήστε ο δικτυακός σας τόπος να λειτουργήσει με δυναμικές σελίδες. Αρχικά θα σας στοιχίσει περισσότερο, όμως μεσομακροπρόθεσμα θα βγείτε κερδισμένοι από πολλές πλευρές.

Στατιστικά κίνησης

Τα στατιστικά κίνησης είναι το εργαλείο που δείχνει, μεταξύ άλλων, τις επισκέψεις σε έναν δικτυακό τόπο και τον γεωγραφικό χώρο από τον οποίο προήλθαν, τα οποία είναι ζητούμενα σε κάθε κατασκεύη ιστοσελίδας. Η σωστή ανάγνωση των στατιστικών κίνησης οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα για την επιτυχημένη παρουσίαση των προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών του δικτυακού σας τόπου.

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των στατιστικών που σας παρέχονται από τα υπολογιστικά συστήματα της MiniWeb - Internet Services.

  • Hits.Αντιπροσωπεύουν το συνολικό αριθμό αιτημάτων που υποβάλλονται στον δικτυακό σας τόπο κατά την διάρκεια του δεδομένου χρονικού διαστήματος.
  • Files.Αντιπροσωπέυουν το συνολικό αριθμό αιτημάτων που οδήγησαν σε μεταφορά αρχείου προς τον επισκέπτη. Δεν οδηγούν όλες οι αιτήσεις σε μεταφορά αρχείου π.χ απόκριση HTTP 404.
  • Sites.Είναι ο αριθμός των μοναδικών διευθύνσεων IP/hostnames από τις οποίες προήλθαν αιτήσεις προς τον δικτυακό σας τόπο.
  • Visits.Αντιπροσωπεύει τον αριθμό των επισκέψεων . Επίσκεψη θεωρείται η αρχική αίτηση για μια σελίδα του δικτυακού σας τόπου.Εφόσον συνεχίζει ο ίδιος επισκέπτης τα αιτήματα εντός μιας δεδομένης χρονικής περιόδου, όλα θα θεωρηθούν μέρος της ίδιας επίσκεψης. Εαν ο επισκέπτης υποβάλλει ένα αίτημα στον δικτυακό σας τόπο, μετά από χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της δεδομένης χρονική περιόδου (η προεπιλογή είναι 30 λεπτά ) τότε το αίτημα καταγράφετε ως νέα επίσκεψη.
  • Pages.Είναι εκείνα τα URLs που αιτούνται για μια ολόκληρη σελίδα και όχι για τα μεμονομένα στοιχεία που την αποτελούν ( εικόνες, ήχοι, video κ.τ.λ)
  • KByte(KB).Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει την ποσότητα των δεδομένων που διακινήθηκαν μεταξύ των επισκεπτών και του δικτυακού σας τόπου.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εξελιγμένης μορφής ανάλυσης της δικτυακής κίνησης του ιστοχώρου σας μέ την χρήση εργαλείου που μας προσφέρει η Google, το Google - Analytics.

Πόσο θα κοστίσει ;

Το κόστος μιας Ιστοσελίδας αποτελείται από το κόστος της κατασκευής, το κόστος της φιλοξενίας και το κόστος του ονόματος (domain). Το κόστος του ονόματος είναι 30ευρώ ανά διετία, το κόστος των πακέτων Φιλοξενίας είναι συγκεκριμένο ανά έτος (δείτε τον τιμοκατάλογο στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ). Το κόστος κατασκευής εξαρτάται απο την τεχνολογία κατασκευής και από την ποσότητα των πληροφοριών της ιστοσελίδας.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας να βρούμε την βέλτιστη λύση που ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Χρησιμοποιούμε ελεύθερο λογισμικό για τις δημιουργίες μας, έχοντας έτσι απαλλαχτεί από το κόστος των αδειών χρήσης, κάτι που φέρει ως αποτέλεσμα φθηνότερες υπηρεσίες για τον πελάτη.

Τί είναι Ελεύθερο λογισμικό;
Το ελεύθερο λογισμικό ορίζεται ως το λογισμικό που διανέμεται υπό τέτοιο καθεστώς ώστε ο χρήστης του έχει τα παρακάτω είδη ελευθερίας:
  • Την ελευθερία να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα για κάθε σκοπό.
  • Την ελευθερία να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πρόγραμμα και να το προσαρμόσει στις ανάγκες του. Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για αυτό.
  • Την ελευθερία να αναδιανείμει αντίγραφα.
  • Την ελευθερία να βελτιώσει το πρόγραμμα και να παρέχει τις βελτιώσεις. Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για αυτό.
Πηγή: ΕΛΛΑΚ

Δείτε σχετικά την επίσημη λίστα Αδειών λογισμικού που θεωρούνται ελεύθερες OSI Certified Open Source Software, καθώς και τον ιστοχώρο του Ιδρύματος Ελευθερου Λογισμικού ( Free Software Foundation ) με έδρα την Βοστώνη των ΗΠΑ.

Γιατί να βάλω Linux;

Δίδοντας απαντήση στα περίσσοτερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες, συνοψίζω τις απαντήσεις σε μιά παράγραφο και σας τις παρουσιάζω.

Έχει μηδενικό κόστος άδειας! Το Linux είναι νομικά κατοχυρωμένο Ελεύθερο Λογισμικό. Δεν παρανομείται με πειρατικό λογισμικό, και δεν μπλέκεστε με επαχθείς όρους χρήσης. Ξεχνάτε του ιούς καθώς το λειτουργικό δεν προσβάλεται από αυτούς, γλιτώνοντας με αυτό τον τρόπο περιττά έξοδα Service. Εγκαθίσταται σε υπολογιστές οποιασδήποτε δυναμικότητας. Συμπεριφέρεται στο υλικό ομαλότερα/ηπιότερα με αποτέλεσμα ο υπολογιστής σας να λειτουργεί περισσότερα χρόνια χωρίς προβλήματα υλικοτεχνικής φύσεως.

Το Linux είναι σαφώς γρηγορότερο λειτουργικό, και παραμένει το ίδιο γρήγορο με την πάροδο του χρόνου και την εγκατάσταση περισσότερων προγραμμάτων. Όταν ανοίγετε τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα για πρώτη φορά, όλα είναι μια χαρά, έχουν γρήγορη ανταπόκριση και ταχύτητα. Τι γίνεται όμως μετά από έξι μήνες ή ένα χρόνο; Όσο περισσότερα προγράμματα εγκαθιστάτε τόσο πιο αργό γίνεται το σύστημα. Στο Linux δεν ισχύει κάτι τέτοιο! Η ανασυγκρότηση δίσκων δεν υπάρχει στο Linux, καθώς το σύστημα οργάνωσης αρχείων που χρησιμοποιεί δεν απαιτεί τέτοια χρονοβόρα και "βαριά" διαδικασία για τον σκληρό σας δίσκο. Στο Linux υπάρχουν τα αντιστοιχα προγράμματα για όλες τις εργασίες σας ( browser, email, skype, bittorent, video editing/playing, image processing, sound editing/mixing, επεξεργασία κειμένου, excel, παρουσιάσεις κ.α)

Τέλος το linux σέβεται την ιδιωτικότητα του χρήστη, μέσω πολλών επιπέδων ασφαλείας και μηχανισμών κρυπτογράφησης, κάνοντας ιδιαίτερα δύσκολη την διαδικασία υποκλοπής ή αλλοίωσης αρχείων.

Ελπίζω η παραπάνω παράγραφος να συμβάλλει στην απόφασης σας, να χρησιμοποιήσετε και το παραπάνω λειτουργικό. Στην Εταιρεία μας μπορείτε να εγκαταστήσετε Linux, μαζί με Windows, όπου θα διαλέγετε από μενού επιλογής πιό από τα δύο λειτουργικά επιθυμείτε. Το καθένα λειτουργεί ανεξάρτητα από το άλλο. Η τεχνική αυτή είναι γνωστή ως Dual Boot.