Εφαρμογές - Προγράμματα

Faxserver/Fax2Mail

FaxServerΠρόκειται για σύστημα λογισμικού που επιτρέπει την λήψη και αποστολή Fax Class 1.0 , 2 , 2.0 με ταχύτητες λήψης / αποστολής 14400bps εώς 33600bps από μία ή περισσότερες τηλεφωνικές γραμμές.

Με τον Faxserver

 • δίνεται η δυνατότητα αποστολής ενός fax σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, (ιδανικό για μαζική αποστολή προσφορών ή ενημερωτικών εγγράφων )
 • δυνατότητα προσδιορισμού του χρόνου απόστολής.
 • δυνατότητα ηλεκτρονικής λήψης/αποστολής fax από όλους του υπολογιστές μιάς εταιρείας ή ενός οργανισμού, με χρήση μίας τηλεφωνικής γραμμής.
 • Η αποστολή Fax γίνεται απευθείας από προγράματα επεξεργασίας κειμένου (Word, Openoffice).
 • δυνατότητα πρακτικής ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των fax που λαμβάνετε ή αποστέλλετε
 • δυνατότητα προώθησης των λαμβανόμενων fax σε ένα ή περισσότερα e-mail
 • λήψη και αποστολή των fax μέσω Internet.

   Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του συστήματος σε Debian/GNU Linux σε οργανισμούς και ιδιώτες.

   Εντός της δραστηριότητας λειτουργεί faxserver στον τηλεφωνικό αριθμό 6940544894. Fax αποστέλλονται ηλεκτρονικά, με προσδιορισμό του χρόνου αποστολής για κάθε μία αποστολή. Τα εισερχόμενα fax λαμβάνονται από τον faxserver σε ηλεκτρονική μορφή και προωθούνται αυτόματα και σε e-mail.